تندر تابان آسیا ر نمایشگاه برق خوارزمی

Create an effect which scrolls the single columns of a grid with different speeds.

This component allows you to add a scrolling parallax effect to columns within a Grid from the Grid component.


 

var gp = UIkit.gridparallax(element, { /* options */ });
تهران، کریمخان زند، میرزای شیرازی، کوچه نژادکی، پلاک 32 واحد 4
88816034(21)98+
88815992(21)98+
info@tondartaban.com

مسیریابی شرکت بر روی نقشه

جهت مسیریابی آنلاین به دفتر تهران شرکت یا کارخانه کمالشهر بر روی آیکن مربوطه کلیک کنید